เมื่อ : 13 มิ.ย. 2567

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดย  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ร่วมจัดนิทรรศการนวัตกรรมเครื่องสำอาง และการบริการครบวงจร จาก ศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร  วว.(Innovative Cosmetic Services Center : ICOS)  ในงาน Cosmoprof CBE Asian Bangkok 2024 งานแสดงสินค้าและสัมมนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและความงามที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  จัดโดย อินฟอร์มา มาร์เก็ต ประเทศไทย และพันธมิตร ระหว่างวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2567 ณ บูธ U61 ฮอลล์ 9-10 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  

ซึ่งเป็นเวทีโชว์/แสดงนวัตกรรมและเทรนด์ใหม่ๆ จากผู้ผลิตกว่า 1500 แบรนด์ทั่วโลก ที่จะช่วยผลักดันธุรกิจอุตสาหกรรมความงามในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้  ศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร (ICOS) เป็นหน่วยงานในสังกัด ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานของ วว. เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในการผลิตสินค้าหรือบริการ  มุ่ง  ตอบทุกโจทย์ เพื่อความงามที่เหนือกว่า (Total  Solutions  for  Beyond  Beauty) มุ่งเน้นการบริการผลิตเครื่องสำอางที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางอาเซียน  (ASEAN  Guidelines  for  Cosmetic Good Manufacturing  Practice)  โดย ศูนย์ฯ แห่งนี้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ ด้วยการให้บริการที่เป็น Total  Solution  เบ็ดเสร็จและครบวงจร  สามารถพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากผู้ประกอบการ  วิสาหกิจชุมชน  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs)  และ Startup 

เป็นกลไกสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจผ่านการวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมตามนโยบายของรัฐบาล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการจาก  ICOS วว. ได้ที่  โทร. 0 2577 9000 061 423 7142  E-mail :  innoherb_service@tistr.or.th  Facebook : Innovative Cosmeceutical Services Center – ICOS  

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ