ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วน เอาใจอนาคตนักบิน รชค.มนพร สั่งเพิ่มที่นั่งอบรมพร้อมทดสอบภาษาอังกฤษ ฟรี นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายให้ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) สนับสนุนการจัดโครงการแนะแนวสอบนักเรียน – นักบิน (Student Pilot 2024) และแนะแนวอาชีพด้านการบิน ฟรี โดย สบพ. ร่วมกับนายวิพุธ ศรีวะอุไร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางรัก ศิษย์เก่า สบพ. ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี Aviation Management (AVM10) สาขาวิชา Air Traffic Management (ATC47) และหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี - เครื่องบิน รุ่น AP96 เป็นนักเรียนทุนของบริษัทการบินไทย ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวรอบแรก ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมากกว่า 80 คน ณ สถาบันการบินพลเรือน จตุจักร กรุงเทพฯ
14 พ.ค. 2567