เมื่อ : 31 พ.ค. 2567

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567) พลอากาศเอก ณรงค์  อินทชาติ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัน  อินทชาติ อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยมี คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ และคณะสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เข้าร่วมพิธี ณ อุทยานการบินกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ

โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 47 รูป พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชวิริยอุตสาหะ และพระปรีชาสามารถ ตลอดจนพระราชจริยวัตรอันงดงาม เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ กองบริการโลหิต อาคารศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตลอดห้วงเดือนมิถุนายน 2567 ทุกหน่วยของกองทัพอากาศทั่วประเทศ

……………………………………………..

กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 
31 พฤษภาคม 2567
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ