เมื่อ : 20 พ.ค. 2567

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรม “NRCT TALK: Green and Sustainability Innovation Food Products ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ”ภายใต้แนวคิด โชว์ ชิม แชร์ ช็อป เตรียมนำไปจัดแสดงในงาน Thai Fex Anuga Asia 2024 โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วช. ร่วมเปิดงาน ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 

นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า “การจัดกิจกรรม NRCT TALK: Green and Sustainability Innovation Food Products ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ในวันนี้เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญของ วช. โดยอุตสาหกรรมอาหารถือเป็น 1 ใน 10 Flagships ที่สำคัญของ วช. เพื่อมุ่งเน้นในการใช้วัตถุดิบทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มให้กับกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) ในการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยทางด้านอาหารที่มีการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตจนพร้อมที่จะนำผลิตภัณฑ์ออกจัดจำหน่ายในเชิงพาณิชย์เป็นการส่งเสริมและผลักดันให้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารได้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค โดยกิจกรรมนี้ถือเป็นการได้เปิดโอกาสให้กับกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) ได้เตรียมความพร้อมทางการตลาดสร้างโอกาสทางการตลาดและธุรกิจให้กับผลิตภัณฑ์สินค้านวัตกรรม”

สำหรับการจัดกิจกรรมนี้ ได้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ กิจกรรม Talk สุดยอด กิจกรรม Show สุดชิค กิจกรรม ชิม สุดว้าว และกิจกรรม ช็อป สุดเพลิน โดยกิจกรรม Talk สุดยอด มีประเด็นการเสวนาที่สำคัญ 2 เรื่อง ได้แก่ หัวข้อเรื่อง “Functional Food : Research & Innovation to High Value” และ หัวข้อเรื่อง “Plant-Based Food & Drinks : โอกาสของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มไทย...สู่สากล” ถัดมากิจกรรม Show สุดชิค เป็นการนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารที่โดดเด่นมาร่วมจัดแสดง เช่น เค้กไฟลุกและไอซิ่งชี้ทแต่งหน้าเค้ก ชีสทุเรียน Larna cake ATM ตู้กดเค้กหน้านิ่มแช่แข็ง/Vending machine มาร่วมจัดแสดงในครั้งนี้ ในส่วนของกิจกรรม ชิม สุดว้าว วช. ได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น รสชาติแปลกใหม่ น่าสนใจ เช่น ซาซิมิปลากะพงไทย...จากแม่น้ำสายบุรี โปรตีนจากถั่วดาวอินคา...ผลิตภัณฑ์กาแฟจากถั่วดาวอินคา และ โปรตีนอัดเม็ด ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากซินไบโอติกจากน้ำหมักมะม่วง ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากแมงกะพรุนฟรีซดราย นอกจากนี้ในส่วนของกิจกรรม ช็อป สุดเพลิน เป็นการนำภาคเอกชนที่มีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มมาร่วมออกบูธพร้อมจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในราคาพิเศษ มากกว่า 20 ผลิตภัณฑ์ อาทิ เนยถั่วมะม่วงหิมพานต์เผา แคซเซียส และบอล มะม่วงหิมพานต์เผาเคลือบคาราเมลอินทผาลัม ตรา แม่เฒ่าเอียด Grand Mom Aead เป็นต้น

ทั้งนี้ วช. ได้เตรียมนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารไปร่วมจัดแสดงออกบูธในงาน Thai Fex Anuga Asia 2024 ซึ่งถือเป็นงานแสดงสินค้าอาหารขนาดใหญ่ของเอเชีย ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวัน 28 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี โดยแบ่งเป็นวันเจรจาการค้า ในวันที่ 28 - 31 พฤษภาคม 2567 (เวลา 10.00-18.00 น.) และวันเจรจาธุรกิจและจำหน่ายปลีก ในวันที่ 1 มิถุนายน 2567 
(เวลา 10.00-20.00 น.)

โดย บูธของ Innovative house วช. จะอยู่ในบูธเลขที่ 10-HH01 (ส่วนอิมแพค ฮออล์ 10) ซึ่งจะมีภาคเอกชนมาร่วมออกบูธเพื่อทดสอบตลาดและผลตอบรับของผู้บริโภค มากกว่า 30 ราย อันจะเป็นการสร้างเวทีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร ของ วช. เพื่อสร้างศักยภาพงานวิจัยให้ใช้ได้จริงสร้างโอกาสให้คนไทยก้าวไกลระดับโลกตอกย้ำภารกิจขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์พลิกโฉมให้ไทยเป็นประเทศพัฒนาและพร้อมสำหรับโลกอนาคต