เมื่อ : 10 พ.ค. 2567

สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
ได้นํานวัตกรรม ”PlasOne เทคโนโลยีพลาสมาเย็นจากอากาศเพื่อการฟื้นฟูเส้นผม” ของ ดร.พิพัฒน์ ปรมาพิจิตรวัฒน์ และคณะ จากศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมาและลำอนุภาค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประกวดในงานนวัตกรรมระดับโลก ครั้งที่ 49 International Exhibition of Inventions Geneva และได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ เมื่อวันที่ 17-21 เมษายน 2565 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ดร.พิพัฒน์ กล่าวว่า ปัญหาผมร่วงและผมบางเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่ทําให้ผู้ชายหลายคนรู้สึกขาดความมั่นใจ โดยเฉพาะผู้ชายวัย 30 ปีขึ้นไป มักหลีกเลี่ยงปัญหานี้ไม่ได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนตามวัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แต่เมื่อรู้ตัวอีกที หัวก็เริ่มล้านแล้ว

จากปัญหาดังกล่าว ทีมวิจัยจึงพัฒนานวัตกรรม “PlasOne เทคโนโลยีพลาสมาเย็นจากอากาศเพื่อการฟื้นฟูเส้นผม” ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาผมร่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และใช้งานง่าย โดยการนําเครื่องพลาสมาสัมผัสที่บริเวณศีรษะที่มีปัญหาผมร่วง เครื่องพลาสมาจะสร้างอนุมูลออกซิเจนและไนโตรเจนจากอากาศ ไปทำปฏิกิริยากับผิวหนังจนถึงในระดับเซลล์ อนุมูลของพลาสมาจะช่วยกระตุ้นให้เซลล์รากผมที่อ่อนแอหรือเจริญเติบโตช้า สามารถงอกใหม่และแข็งแรงขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและออกซิเจนไปยังเซลล์รากผม รวมถึงกระตุ้นการสร้างเส้นเลือดฝอยใหม่ และช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนซึ่งมีส่วนช่วยให้ผมกลับมางอกใหม่และแข็งแรง 

นวัตกรรม “PlasOne เทคโนโลยีพลาสมาเย็นจากอากาศเพื่อการฟื้นฟูเส้นผม” นับเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูงและศักยภาพสูงในการช่วยฟื้นฟูเส้นผม มีขนาดเล็กพกพาสะดวก ระยะเวลาที่ใช้ในการรักษาบนศีรษะใช้เวลาสั้น ครั้งละประมาณ 5-15 นาที วันละ 3-4 ครั้ง ต่อสัปดาห์ ตามระดับความรุนแรงของปัญหา รวมถึงความปลอดภัยต่อผู้ใช้ โดยไม่มีผลข้างเคียง อีกด้วย

ปัจจุบัน นวัตกรรม ”PlasOne เทคโนโลยีพลาสมาเย็นจากอากาศเพื่อการฟื้นฟูเส้นผม” มีความพร้อมสู่เชิงพาณิชย์แล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการขอรับรองมาตรฐานการรับรองสำหรับการจำหน่าย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ