เมื่อ : 08 พ.ค. 2567

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย สถานีวิจัยลำตะคอง ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เชิญชวนเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม ฟรี ! หลักสูตร “การประยุกต์ใช้ Internet of things (IoT) เพื่อการผลิตพืชผักในโรงเรือน” ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 ณ สถานีวิจัยลำตะคอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

หลักสูตรฝึกอบรมเหมาะสำหรับ
1. เกษตรกรที่สนใจการนำเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้กับการผลิตพืชในโรงเรือน/Smart farming
2. เกษตรกรที่สนใจการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการให้น้ำพืช
3. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับ Smart farming

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม มีรายละเอียดการลงทะเบียน ดังนี้
1. ผู้สมัครลงทะเบียนตาม QR Code หรือลิงก์ที่ให้ไว้ https://forms.gle/sAS3SQyZexguK4pBA
2. รับสมัครจำนวน 50 คน ตามลำดับการลงทะเบียน
3. หากลงทะเบียนแล้วไม่สามารถเข้าอบรมได้ กรุณาแจ้งยกเลิกกับเจ้าหน้าที่
4. กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567
5. ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมในวันที่ 12 พฤษภาคม 2567

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม มีรายละเอียดการลงทะเบียน ดังนี้
1. ผู้สมัครลงทะเบียนตาม QR Code หรือลิงก์ที่ให้ไว้ https://forms.gle/sAS3SQyZexguK4pBA
2. รับสมัครจำนวน 50 คน ตามลำดับการลงทะเบียน
3. หากลงทะเบียนแล้วไม่สามารถเข้าอบรมได้ กรุณาแจ้งยกเลิกกับเจ้าหน้าที่
4. กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567
5. ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมในวันที่ 12 พฤษภาคม 2567

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม มีรายละเอียดการลงทะเบียน ดังนี้
1. ผู้สมัครลงทะเบียนตาม QR Code หรือลิงก์ที่ให้ไว้ https://forms.gle/sAS3SQyZexguK4pBA
2. รับสมัครจำนวน 50 คน ตามลำดับการลงทะเบียน
3. หากลงทะเบียนแล้วไม่สามารถเข้าอบรมได้ กรุณาแจ้งยกเลิกกับเจ้าหน้าที่
4. กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567
5. ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมในวันที่ 12 พฤษภาคม 2567

สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 081 467 4214 (คุณศักดิ์มงคล) หรือ https://lin.ee/iXLnfWu
และที่เพจสถานีวิจัยลำตะคอง วว.

........................................................
นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว. โทร. 0 2577 9048 E-mail : pr@tistr.or.th Line@tistr IG : tistr_ig YouTube / TIKTOK : @tistr2506

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ