เมื่อ : 16 มี.ค. 2567

วันที่ 15 มีนาคม 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ และจังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีเปิดกิจกรรมการส่งเสริมการนำนวัตกรรมโดรนแปรอักษรเพื่อการท่องเที่ยว เฉลิมฉลองงานบุญสุดยิ่งใหญ่ “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด ร้อยเอ็ด ประจำปี 2567” โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ร่วมด้วย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด  และดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ณ บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 
กล่าวว่า ประเพณีบุญผะเหวด หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า บุญมหาชาติจัดขึ้นในเดือนสี่ โดยมีการแสดงธรรมเทศนา ซึ่งเป็นประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อของคนอีสานโบราณว่า หากผู้ใดได้ฟังเทศน์มหาชาติครบ 13 กัณฑ์ จบภายในวันเดียว จะได้ไปเกิดในศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรย จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดงานบุญผะเหวดติดต่อกันอย่างยิ่งใหญ่ในเดือนมีนาคมของทุกปี ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณกาลจัดงานประเพณีบุญผะเหวดในปีนี้ นับเป็นปีที่พิเศษยิ่งกว่าทุกปี ที่ วช. ได้นำ นวัตกรรมโดรนแปรอักษร ส่งเสริมการสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี พร้อมการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ มาให้เกิดการใช้ประโยชน์ในหลากหลายมิติ ทั้งทางด้านคุณภาพชีวิตและสังคม พร้อมด้วยการส่งเสริมการสร้างโอกาสทางมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ ทั้งนี้ วช. ได้สนับสนุนให้สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ นำเทคโนโลยีทางด้านการบินโดรนแปรอักษรและนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์การสั่งงานโดรนแปรอักษร ฝีมือคนไทย  เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดร้อยเอ็ด และผลักดัน
เศรษฐกิจของจังหวัด ผ่านงานเฉลิมฉลองงานบุญ “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2567” โดยมุ่งหมายว่าในโอกาสต่อๆไป จังหวัดร้อยเอ็ดจะได้ตอบรับนวัตกรรมดังกล่าว ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวว่า การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยอย่างโดรน เข้ามามีส่วนช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว โดยจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น จะเห็นได้ว่าปัจจุบันอากาศยานโดรนเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพมาก และมีแนวโน้มที่จะมีบทบาทสำคัญในโลกอนาคต จึงเป็นโอกาสที่ดี ที่ต้องเร่งพัฒนาและเตรียมความพร้อม ในการนำโดรนมาเป็นนวัตกรรมในเชิงพัฒนาทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ โดยเฉพาะการท่องเที่ยว

คืนวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 21.00 น. ณ เวทีกลางลานสาเกตนคร บึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด ได้มีการแสดงบินโดรนแปรอักษร ในงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด ร้อยเอ็ด ประจำปี 2567” โดยจัดแสดงบินโดรนแปรอักษรจำนวน 500 ลำ ประกอบด้วย
- ภาพ วปร 72 ตราพระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10
- ภาพ 13 กัณฑ์ 1000 พระคาถา
- ภาพ บุญผะเหวด 101
- ภาพ ธุงอีสาน
- ภาพ โหวด
- ภาพ พญานาค
- ภาพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
- ภาพ วช. & อว.
- ภาพ RCSA Drone

พร้อมนี้ ได้มีการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานร่วมสมัย จาก หมอลำศิลปินภูไท ซึ่งเป็นการสืบสาน
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของภาคอีสาน
จะเห็นได้ว่างานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประเพณีสืบสานถึงความเชื่อ ความศรัทธา ประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยสามารถติดตามข่าวสารการอบรมโดรนได้ที่ Facebook Fanpage : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ