เมื่อ : 04 ก.พ. 2567

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข แถลงข่าว “โครงการประลองยอดฝีมือเยาวชนดนตรี (Young Thai Musicians Competition)” เพื่อสืบสานวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีท้องถิ่น ดนตรีชาติพันธุ์ ดนตรีประจำชาติ และดนตรีคลาสสิก ให้เยาวชนได้แสดงฝีมือในด้านดนตรีและรักษาบทเพลงอย่างร่วมสมัยโดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และมี รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข หัวหน้าโครงการฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ คุณคริษ อรรคราช ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์เนื้อหา Thai PBS กล่าวถึงการสนับสนุนและเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดการประกวด และ รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวถึงเกณฑ์การตัดสิน โดยการแถลงข่าวจัดขึ้นในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2567” (Thailand Inventors’ Day 2024) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ภายใต้กระทรวง อว. ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมศาสตร์และศิลป์ โดยพิจารณาโครงการประลอง “ยอดฝีมือเยาวชนดนตรี” (Young Thai Musicians Competition) จะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้ออกมาแสดงความสามารถทางด้านดนตรีและเชื่อมโยงกับการรักษาอัตลักษณ์ด้านดนตรีของไทย ผ่านเครื่องดนตรีพื้นบ้าน บทเพลงพื้นบ้าน ทำให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีโอกาสไปศึกษาวัฒนธรรมดนตรีที่มีคุณค่า สนับสนุนความเชื่อมโยงกับการให้เป็น Soft Power ด้านดนตรี

รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข ภายใต้การสนับสนุนจาก วช. ดำเนินการจัดโครงการประลองฝีมือดนตรีของเยาวชน (Young Thai Musicians Competition) โดยรับสมัครเป็นประเภทวง วงละ 2 – 5 คน เปิดรับสมัครออนไลน์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2567 โดยผู้สมัครต้องเป็นเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - ระดับอุดมศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี คณะกรรมการในรอบแรกจะตัดสินและคัดเลือกวงดนตรีให้เหลือ 20 วง ระหว่างวันที่ 10 - 16 มีนาคม 2567 การแข่งขันในรอบที่สองในรอบ 20 วง จะจัดแสดงที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในวันที่ 3 เมษายน 2567 เพื่อคัดเลือก 6 วงในการแข่งขันรอบสุดท้าย และการแข่งขันรอบสุดท้าย ทั้ง 6 วง จะได้แสดงร่วมกับวงไทยซิมโฟนีออร์เคสตรา ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ในเดือนพฤษภาคม 2567 และแสดงรอบสุดท้ายเพื่อตัดสินผลการแข่งขันที่เมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ในเดือนมิถุนายน 2567 โดยทีมที่ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ จะนำไปร่วมแสดงพลัง Soft Power ของไทย ในงาน “อว. FAIR 2024” เดือนกรกฎาคม 2567 นับเป็นการสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนได้แสดงฝีมือในการเป็นนักดนตรีแข่งขันบนเวทีต่าง ๆ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลก

โดยในการแถลงข่าวมีการแสดงโชว์พิเศษ “Sound of E-San” และการแสดงชุด “การเดินทางของดนตรี วัฒนธรรม และจิตวิญญาณ” อีกด้วย

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านผู้มีความสนใจเข้าร่วมชมงาน “วันนักประดิษฐ์ 2567” (Thailand Inventors’ Day 2024) ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ อีเวนต์ ฮอลล์ 100 - 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ